GalleryMaritime verzorgt lezingen ‘on demand’ over de maritieme kunst. Bijvoorbeeld:

 • het werk van de maritieme 3D tekenaar Robbert Das: www.robbertdas.nl

 • het Romeinse verleden van Colijnsplaat. Van het begin van de jaartelling dreef de Romeinse Staat handel vanuit de monding van de Schelde: www.maritime-art-design.nl

 • het populairwetenschappelijke boek “Wat is Nehalennia zonder schip?”

GalleryMaritime & Stichting Maritime Art & Design Colijnsplaat verzorgen lezingen over de onderwerpen:

 1. Robbert Das; het unieke tekentalent waarmee hij vanaf 1963 furore maakte in de 3D presentatie van zeilschepen en andere vaartuigen

 2. Caudicaria Navis; het verhaal van het schip waarmee Romeinse vrachtvaarders gedurende de eerste drie eeuwen van de jaartelling op Britannia voeren

 3. Wat is Nehalennia zonder schip? De geschiedenisvertelling over de wijze waarop de Godin van de Zeevaarders bescherming bood aan Romeinse schippers. En hoe deze godin een belangrijke rol speelde in de overtochten vanuit de monding van de Schelde.

Wij bieden daartoe het volgende aan:

 1. Lezing met PowerPointpresentatie van originele tekeningen en afbeeldingen van Robbert Das. Enkele originele werken worden ingelijst meegebracht en toegelicht.

 2. Het typerende van het ontwerp van het schip Caudicaria Navis zowel als de kenmerkende onderdelen die, zoals zal blijken, zeer unieke eigenschappen aan het schip toekenden die tot voor kort nog onbekend waren.

 3. De Godin Nehalennia kent vele verhalen die voorafgaand aan de studie ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ werden gepubliceerd. Het essay van Nelemans voegt nieuwe inzichten aan wat we tot op dit moment over de Godin van de Zeevaarders te weten kwamen.

Wat brengen we mee voor de toehoorders?

 • Interactieve toelichting van maximaal 1,5 uur over de bijzonderheid van het in de lezing geboden onderwerp. Kennis welke tot op heden nog onbekend was wordt openbaar gemaakt.

 • Visualisering van het bouwproces van het schip Caudicaria Navis

 • Inzage in de catalogus van het Nautisch Erfgoed van Robbert Das en het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’. 

 • Het boek Ocean Pioneers van Robbert Das wordt te koop aangeboden wat voor elke (aankomend) zeiler een zeer gewaardeerd geschenk blijkt te zijn getuige de grote oplage ervan

 • Ook het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ is te koop tijdens de betreffende lezing.

Kosten lezing?