GalleryMaritime provides lectures in Dutch'on demand' about subjects as:

1. Robbert Das; the unique drawing talent with which he created a furore from 1963 onwards in the 3D presentation of sailing ships and countless other vessels

2. Caudicaria Navis; the story of the ship with which Roman freighters sailed from the Scheldt area to Britannia during the first three centuries of the Christian era

3. What is Nehalennia without a ship? The story of how the Goddess of the Seafarers offered protection to Roman sailors. And how this goddess played an important role in the crossings from the mouth of the Scheldt.

To this end, we offer the following:

1. Lecture with PowerPoint presentation and visual explanation by bringing in original drawings of Robbert Das. The making of these artworks will be explained.

2. The typical Roman design of the ship Caudicaria Navis as well as explanation of the distinctive parts which, as will be shown, gives the ship it’s characteristics and it’s typical sailing performance.

3. The Goddess Nehalennia has many stories that were published prior to the study "What is Nehalennia without a ship? Nelemans' essay adds new insights to what we learned so far about the Goddess of the Seafarers up to this point.

What do we bring to the audience? For example:

- Interactive explanation of up to 1.5 hours on the particularity of the subject offered in the lecture. Knowledge which was unknown until now will be made public.

- Visualization of the whole building process of the Roman ship Caudicaria Navis

Costs for a lecture?
We have very affordable arrangements. We can be contacted about that and the where and when to info@maritime-art-design.nl
; info@caudicaria.nl or info@robbertdas.nl

GalleryMaritime & Stichting Maritime Art & Design Colijnsplaat verzorgen lezingen over de onderwerpen:

 1. Robbert Das; het unieke tekentalent waarmee hij vanaf 1963 furore maakte in de 3D presentatie van zeilschepen en andere vaartuigen

 2. Caudicaria Navis; het verhaal van het schip waarmee Romeinse vrachtvaarders gedurende de eerste drie eeuwen van de jaartelling op Britannia voeren

 3. Wat is Nehalennia zonder schip? De geschiedenisvertelling over de wijze waarop de Godin van de Zeevaarders bescherming bood aan Romeinse schippers. En hoe deze godin een belangrijke rol speelde in de overtochten vanuit de monding van de Schelde.

Wij bieden daartoe het volgende aan:

 1. Lezing met PowerPointpresentatie van originele tekeningen en afbeeldingen van Robbert Das. Enkele originele werken worden ingelijst meegebracht en toegelicht.

 2. Het typerende van het ontwerp van het schip Caudicaria Navis zowel als de kenmerkende onderdelen die, zoals zal blijken, zeer unieke eigenschappen aan het schip toekenden die tot voor kort nog onbekend waren.

 3. De Godin Nehalennia kent vele verhalen die voorafgaand aan de studie ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ werden gepubliceerd. Het essay van Nelemans voegt nieuwe inzichten aan wat we tot op dit moment over de Godin van de Zeevaarders te weten kwamen.

Wat brengen we mee voor de toehoorders?

 • Interactieve toelichting van maximaal 1,5 uur over de bijzonderheid van het in de lezing geboden onderwerp. Kennis welke tot op heden nog onbekend was wordt openbaar gemaakt.

 • Visualisering van het bouwproces van het schip Caudicaria Navis

 • Inzage in de catalogus van het Nautisch Erfgoed van Robbert Das en het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’. 

 • Het boek Ocean Pioneers van Robbert Das wordt te koop aangeboden wat voor elke (aankomend) zeiler een zeer gewaardeerd geschenk blijkt te zijn getuige de grote oplage ervan

 • Ook het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ is te koop tijdens de betreffende lezing.

Kosten lezing?